Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Joke..


* Man: God?
* God: Yes?
* Man: Can I ask you something?
* God: Of course!
* Man: What is for you a million of years?
* God: A second.
* Man: And a million dollars?
* God: A penny.
* Man: God, Can you give me a penny?
* God: Wait a second...

Δεν υπάρχουν σχόλια: