Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός...

τὸν ποιοῦντα ἀεὶ μεθ' ἡμῶν μεγάλα τε καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός... (Ακολουθία του Μεσονυκτικου)Δεν υπάρχουν σχόλια: