Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Οι πρώην απάτη γυμνωθέντες...


Οι πρώην απάτη γυμνωθέντες,
στολήν αφθαρσίας ενεδύθημεν,
τή κυοφορία σου,
καί οι καθεζόμενοι,
εν σκότει παραπτώσεων,
φώς κατωπτεύσαμεν,
φωτός κατοικητήριον, Κόρη,
όθεν σε υμνούμεν, εις πάντας τούς αιώνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: