Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Χριστός Ανέστη..

Μονή Χώρας, Κωνσταντινούπολις


Ωδή ς' Ο ειρμός


Κατήλθες εν τοίς κατωτάτοις τής γής,
καί συνέτριψας μοχλούς αιωνίους,
κατόχους πεπεδημένων Χριστέ,
καί τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνάς,
εξανέστης τού τάφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: