Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Τή Κυριακή, πέμπτη τών Νηστειών

Τή αυτή ημέρα, Κυριακή πέμπτη τών Νηστειών, διετάχθημεν μνήμην ποιείσθαι τής Οσίας Μητρός ημών Μαρίας τής Αιγυπτίας.


Φρίττουσι Δαιμόνων τών ζοφερών τά συστήματα τό τής σής καρτερικόν ισχύος, ότι γυνή παραδόξως καί γυμνή, καί μόνη τούτους ήσχυνας.
Εκ του Τριωδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: