Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Τή αγία καί μεγάλη Τετάρτη...

Τή αγία καί μεγάλη Τετάρτη, τής αλειψάσης τόν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιείσθαι οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν, ότι πρό τού σωτηρίου Πάθους μικρόν τούτο γέγονε.


Στίχοι
· Γυνή, βαλούσα σώματι Χριστού μύρον,
· Τήν Νικοδήμου προύλαβε σμυρναλόην.Δέξαι μου τάς πηγάς τών δακρύων, ο νεφέλαις διεξάγων τής θαλάσσης τό ύδωρ...


Εκ του Τριωδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: