Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Τώ Σαββάτω πρό τών Βαϊων...

Τή αυτή ημέρα, Σαββάτω πρό τών Βαϊων, εορτάζομεν τήν Έγερσιν τού αγίου καί δικαίου, φίλου τού Χριστού, Λαζάρου τού τετραημέρου.Εξαποστειλάριον
Διά Λαζάρου σε Χριστός, ήδη σκυλεύει θάνατε, καί πού σου Άδου τό νίκος; τής Βηθανίας ο κλαυθμός, νύν επί σέ μεθίσταται, πάντες κλάδους τής νίκης, αυτώ επισείωμεν.Εκ του Τριωδίου

Σχόλιο στην υπέρβαση των φυσικών νόμων κατά τον τύπον της εγέρσεως του Λαζάρου, του τετραημέρου, αλλά και την ευρύτερη σχέση Επιστήμης, Φυσικής και Μεταφυσικής από τον Χρ. Γιανναρά.
Δεν υπάρχουν σχόλια: