Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Πάμπαν εστί αλλότριος της εις Θεόν Αγάπης...


Ο ίχνος μίσους βλέπων εν τη εαυτού καρδία δια οιονδήποτε πταίσμα προς τον οιονδήποτε άνθρωπον, αλλότριος τυγχάνει πάμπαν της εις Θεόν αγάπης· διότι η εις τον Θεόν αγάπη του εις άνθρωπον μίσους παντελώς ούκ ανέχεται...


Μαξίμου Ομολογητού, Κεφάλαια Περί Αγάπης 1.15

Δεν υπάρχουν σχόλια: