Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας τό στήριγμα...


Τή αυτή ημέρα, Κυριακή δευτέρα τών Νηστειών, μνήμην επιτελούμεν τού εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τού Παλαμά. 

Στίχοι
Φωτός λαμπρόν κήρυκα νύν όντως μέγαν, 
Πηγή φάους άδυτον άγει πρός φέγγος. Απολυτίκιον 
Ήχος πλ. δ' 
Ορθοδοξίας ο φωστήρ Εκκλησίας τό στήριγμα καί διδάσκαλε τών μοναστών η καλλονή τών θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος Γρηγόριε θαυματουργέ Θεσσαλονίκης τό καύχημα κήρυξ τής χάριτος ικέτευε διά παντός, σωθήναι τάς ψυχάς ημών. 

Εκ του Τριωδίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: