Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Η Παναΐα λειτουργά...


Εκεί που τα Άγια Μυστήρια δεν τελούνται για τους παρόντες, άλλα κυρίως και εξαιρέτως για την Παναγία μας, για τους Πατριάρχας, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρας και για τους εν πίστει ορθοδόξω τετελειωμένoυς πατέρας κι αδελφούς ημών. 
Εκεί που η Παναΐα λειτουργά κι ο ηγούμενον κοιμάται, τερέστεν οματόπα μου, πάω κι αρωθυμάτε...

Πόντος 15 Αυγούστου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: